You are currently viewing Innowacyjne aspekty wsparcia osób niepełnosprawnych

Innowacyjne aspekty wsparcia osób niepełnosprawnych

Dla osób niepełnosprawnych lub o ograniczonej sprawności ruchowej pojawia się coraz więcej innowacyjnych ofert wsparcia na rynku. Dotyczy to zarówno zmian architektonicznych, dofinansowań rehabilitacyjnych, specjalistycznego leczenia, jak również wdrożenia nowoczesnych systemów ułatwiających poruszanie się w przestrzeni publicznej i prywatnej.

wózek dla niepełnosprawnych

Szczególnie istotnym aspektem jest możliwość skorzystania z dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego oraz usprawniającego funkcjonowanie na co dzień. Bardzo ważną kwestią jest także likwidacja barier architektonicznych, komunikacyjnych czy technicznych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budowa podjazdu, wyeliminowania progów, antypoślizgowe powierzchnie, montaż transportera schodowego, podnośników sufitowych, ramp czy zakup profesjonalnego łóżka rehabilitacyjnego to tylko kilka przykładów nowoczesnych wariantów, które pozwalają na przystosowanie środowiska zewnętrznego i przestrzeni prywatnej dla osób niepełnosprawnych.

Dostęp do edukacji i aktywności społeczno-zawodowej jest nierzadko utrudniony właśnie przez brak interwencji w zakresie redukcji przeszkód architektonicznych w przestrzeni publicznej. Bardzo często zdarza się, iż budynki użyteczności publicznej czy komunikacja miejska nie są prawidłowo przystosowane do przyjęcia i transportu osób z ograniczoną sprawnością ruchową, dlatego nie należy pozostawać wobec takiej sytuacji obojętnym.

osoba niepełnosprawna

Wszelkie działania mające na celu poprawić proces integracji i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie są wciąż w fazie rozwoju. Instytucje państwowe i organizacje pozarządowe pracują nad wdrażaniem kolejnych projektów uświadamiających o roli osób o ograniczonej sprawności ruchowej w życiu codziennym i podejmowanych ku temu środkach.

Pozdrawiamy, Akcjum.pl