You are currently viewing Nowoczesne i funkcjonalne oznaczenia toalet publicznych

Nowoczesne i funkcjonalne oznaczenia toalet publicznych

Oznaczenia toalet publicznych zawsze były tematem kontrowersyjnym. Skąd wzięły się symbole kółka i trójkąta i dlaczego przyjęto akurat takie znaki? Czy to rozróżnienie aby na pewno dla wszystkich jest czytelne? Sprawa zaczęła się komplikować jeszcze bardziej, kiedy powszechne stały się publiczne toalety dla niepełnosprawnych. Dotychczasowe oznaczenia stały się niewystarczalne. Jak powinny być oznakowane współczesne toalety publiczne?

toaleta dla matki z dzieckiem

Rozwiązaniem mogłyby być proste napisy „damska” i „męska”, ale toaleta to miejsce, które wymaga ponadnarodowej i ponadjęzykowej zrozumiałości. Ujednolicone symbole graficzne stały się niezbędne w przestrzeniach publicznych całego świata m.in. ze względu na wzrost dynamiki handlu międzynarodowego oraz dynamiczny rozwój turystyki. Dlatego też istnieją specjalne standardy graficzne, opracowane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO. Zgodnie z nimi obowiązującymi są dziś piktogramy przedstawiające sylwetki kobiety i mężczyzny. Obie sylwetki na jednej tabliczce oznaczają toaletę unisex. Tabliczki są koloru granatowego, zaś postaci na nich – białe.

W przypadku toalet przystosowanych do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, obowiązują piktogramy z odwrotnie rozmieszczonymi kolorami – sylwetka mężczyzny i kobiety oraz ramka (z zaokrąglonymi rogami) są koloru granatowego, tło natomiast białe. Na dostosowaną do potrzeb niepełnosprawnych toaletę wskazuje też tabliczka z postacią niepełnosprawnego na wózku (biała sylwetka, granatowe tło). Jeśli w prawym górnym rogu tabliczki znajduje się ponadto literka „P”, tabliczkę będzie można wykorzystać do oznaczenia parkingu dla niepełnosprawnych w pobliżu toalety.

Poszczególni producenci piktogramów stosują różnorodne warianty wyżej opisanych oznaczeń (zmiany dotyczą zwykle kolorystyki). Obecnie w części sanitarnej różnorodnych obiektów użyteczności publicznej znajdują się także pomieszczenia specjalnego przeznaczenia, jak pokój do przewijania i karmienia, czyli dla matki z dzieckiem. Takie pomieszczenie również potrzebuje stosownej i jednoznacznej tabliczki. Współcześnie toaleta dla niepełnosprawnych coraz częściej przystosowana jest także do potrzeb osób niewidomych. W stosownych miejscach tego pomieszczenia umieszcza się więc tabliczki z informacjami zapisanymi alfabetem Braille’a. Dotyczy to również piktogramów zawieszanych na drzwiach wejściowych do toalet. Osobom niewidomym i niedowidzącym pozwala to na zidentyfikowanie odpowiedniego pomieszczenia i samodzielne skorzystanie z toalety.