You are currently viewing Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych

Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych

Jedną z najważniejszych kwestii dotyczących osób niepełnosprawnych i z ograniczoną sprawnością ruchową jest możliwość uzyskania dofinansowania. Jak zatem starać się o środki finansowe i gdzie należy szukać pomocy?

dofinansowania dla osób niepełnosprawnych

Główną jednostką, do której obowiązków należy dysponowanie finansami państwa przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych jest PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Aby ubiegać się o świadczenia, obligatoryjne jest złożenie stosownego wniosku w PCPR – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Niezwykle istotne jest permanentne szukanie rozwiązań, których celem jest usprawnienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych i podniesienie komfortu ich życia. Do takich sfer zalicza się szeroko pojęta rehabilitacja, transport publiczny, sport, kultura, rekreacja, szkolenia oraz przekwalifikowania czy likwidacja barier architektonicznych, nierzadko zaniedbywana.

Każda modyfikacja wiąże się z właściwymi kosztami, osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie mają określony budżet, stąd dofinansowanie często pomaga zrealizować potrzeby pierwszego rzędu, np. dostosowanie łazienki czy innych przestrzeni tak, aby zapewnić bezpieczeństwo i wygodę ich użytkowania.

pomoc osobą niepełnosprawnym

Redukcja kosztów zakupu armatury łazienkowej i akcesoriów może sięgać nawet do -80% całości ceny, przy zachowaniu 20% wkładu własnego osoby niepełnosprawnej. Formalności związane z transakcją wsparte są pomocą merytoryczną zarówno ze strony PCPR, jak i dystrybutora sprzętu.

Kalkulacja potencjalnego przedsięwzięcia, załączenie orzeczeń, kopii potrzebnych dokumentów pozwala na precyzyjne oszacowanie dofinansowania dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkie kryteria przyznawania środków dostępne są w siedzibie PFRON, informatorach oraz stronie internetowej jednostki.

Pozdrawiamy, Akcjum.pl