You are currently viewing Funkcjonalne wymiary łazienki dla niepełnosprawnych

Funkcjonalne wymiary łazienki dla niepełnosprawnych

Zastosowanie prawidłowych parametrów podczas tworzenia planu łazienki czy toalety dla osób niepełnosprawnych jest niezwykle ważne, by zapewnić im samodzielność i komfort korzystania z obiektu. Każdy element przestrzeni powinien być odpowiednio przemyślany i konstruowany z uwzględnieniem perspektywy niepełnosprawnego. Pierwszą przeszkodą, którą może napotkać na swojej drodze taka osoba są drzwi. Zgodnie z przepisami powinny mieć one przynajmniej 0,9 m szerokości, ale nie więcej niż 1 m, ponieważ swoim ciężarem mogłyby sprawiać trudności w korzystaniu z toalety. Istotne jest, by wejście posiadało odpowiednio zaprojektowaną klamkę. Jej kształt powinien być na tyle ergonomiczny i pozbawiony niebezpiecznych wykończeń, by osoba niepełnosprawna mogła ją bez problemu chwycić. Jej wysokość powinna być nie mniejsza niż 0,8 m. Najlepszym wyjściem byłoby całkowite zniesienie progu. Jednak nie każde warunki budowlane na to pozwalają. Dlatego nie powinien być on większy niż 0,2 cm, by wózek mógł sprawnie go pokonać. Przestrzeń manewrowa powinna zapewniać swobodę ruchów. Minimalne wymiary wc zakładają 150 cm x 150 cm takiego obszaru przy ogólnym obrysie pomieszczenia 200cm x 240cm.

Jak zaprojektować toaletę dla niepełnosprawnych? Wymogi i przepisy ułatwiające użytkowanie

Techniczne wytyczne adaptacyjne poszczególnych elementów łazienki zaznaczają, że optymalna wysokość, na której powinna znajdować się muszla klozetowa to ok. 45-50 cm, a przycisk umożliwiający spuszczanie wody należy umieszczać na wysokości nie większej niż 1,2 m, licząc od podłogi.

Przestrzenne miejsce przed umywalką powinno posiadać wymiary 90 cm x 120 cm. Wysokość zwieszenia ma wynosić ok. 70 cm, tak by była ona na powyżej kolan osoby niepełnosprawnej, a szerokość miski umywalki wynosiła ok 85 cm. Przy każdym z urządzeń higieniczno-sanitarnych należy umieścić wspomagające uchwyty. Dla muszli klozetowej, prysznica i umywalki wysokość ich zawieszenia powinna mieć wymiar ok. 80-85 cm od posadzki.

Skuteczne zagospodarowanie przestrzeni – ubikacje dla niepełnosprawnych

Oddzielną kwestię stanowią brodziki i wanny. Aby projekt prysznica mieścił się w obrębie przepisów, dotyczących konstruowania łazienek dla niepełnosprawnych, powinien uwzględniać minimalną powierzchnię dla brodzika 90cm x 90cm oraz wysokość dla siedziska prysznicowego równą 43-48 cm.

Myśląc o komfortowych wymiarach wanien dla osób z niepełnosprawnością, projektant powinien skonstruować ją w długości nie mniejszej niż 150 cm o głębokości 38-42 cm. Warto przy tym pamiętać, że wysokość krawędzi wanny nie powinna wychodzić poza pułap 50 cm. Dzięki zastosowaniu tych wytycznych mamy możliwość zlikwidowania barier architektonicznych.