You are currently viewing Wpływ rodzaju niepełnosprawności na aspekt wymiarowania łazienki

Wpływ rodzaju niepełnosprawności na aspekt wymiarowania łazienki

Pojęcie osoby niepełnosprawnej jest pojęciem na tyle ogólnym, że określa różne stopnie i rodzaje niepełnosprawności, a to z kolei pociąga za sobą zróżnicowanie w zakresie ograniczeń ruchowych, co już bezpośrednio przekłada się na konkretne rozwiązania projektowe. Jak zatem rodzaj niepełnosprawności wpływa na aspekt wymiarowania łazienki? Zapraszamy do lektury artykułu!

Przed ustalaniem wstępnych wytycznych, warto uprzednio zapoznać się z podstawowymi wymiarami dotyczącymi zakresu ruchu osoby niepełnosprawnej, jak również tymi, które wiążą się z wyznaczeniem powierzchni manewrowej, niezbędnej do swobodnego poruszania się osób niepełnosprawnych. Jako że wspomniana niezbędna przestrzeń zapewniająca swobodę w poruszaniu się jest największa dla osoby poruszającej się na wózku, ona też stanowi zazwyczaj punkt wyjścia dla określenia dalszych warunków technicznych.

Przy ustalaniu danych dotyczących możliwości antropometrycznych osób niepełnosprawnych ze względu na kilka zasadniczych czynników różnicujących, dokonuje się pewnych uśrednień. Dotyczy to większości cech pomieszczenia, w tym wysokości płaszczyzny widzenia czy też możliwości zasięgu kończyn górnych i dolnych. Może w związku z tym zdarzyć się taka sytuacja, w której w konkretnym przypadku zarówno podstawowe wymiary, jaki i wielkość pola manewrowego nie będzie pokrywać się z minimalnymi, normatywnymi zaleceniami projektowymi. Odstępstwa te uwarunkowane są: różnicą w możliwościach ruchowych i zasięgu kończyn górnych, różnicą w wysokości siedziska wózka, ogólną sprawnością osoby poruszającej się na wózka oraz rodzajem oraz zwrotnością wózka inwalidzkiego.

Przy projektowaniu zarówno małej, jak i dużej przestrzeni łazienkowej bez barier, niezwykle istotne jest wzięcie pod uwagę rodzaju niepełnosprawności, co pozwoli docelowo zoptymalizować pomieszczenie.

Pozdrawiamy, Akcjum.pl